Dotazník
Hodnotenie spokojnosti zákazníka
Kontaktné informácie:
FirmaKontaktná osoba
Názov firmy: Meno:
Adresa, ulica, mesto: Priezvisko:
Tel./Fax: Tel.:
IČO: E-mail:
DIČ: Druh odobraného tovaru:
Web:

Kvalita produktov:
Rozsah sortimentu:
Dodacie lehoty/plenenie termínov:
Balenie a doprava tovaru:
Cena a platobné podmienky:
Kvalita obchodného oddelenia:
Kvalita servisu:
Plnenie požiadaviek zákazníka:
Úroveň www stránok:
Hodnotenie: 1- neuspokojivé, 2-vyhovujúce, 3-dobré, 4 veľmi dobré, 5-výborné
Návrhy na zlepšenie:
Návrhy na ďalšiu spoluprácu: