Domovská stránka NTS
   HOME    |    SOFTWARE    |    PRÁVNICI    |    HARDWARE    |    O NÁS    |    SIETE    |    ŠKOLENIA    |    práca u nás    |

Naša adresa:
Nové technológie a služby, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 01 Košice

Tel: 055/63 23 019
Fax: 055/63 24 164

  • BrightStore ArcServe Backup
  • eTrust Antivirus v7
BrightStore ArcServe Backup
Zálohovací softvér pre sieťové prostredie Windows, Netware, Linux. Používa kompresiu dát, čím efektívnejšie využíva kapacitu zálohovacieho média a prispieva k menšiemu zaťaženiu siete. Je kompatibilný s rôznymi zálohovacími mechanikami a médiami ako ZIP, JAZ, CD-RW, DVD+RW, DVDD-RW, Magnetooptika, Taravan, DAT, LTO, ...
Použitie šifrovania dát pri zálohovaní obmedzuje prístup k zálohe iba na oprávnené osoby. Automatická kontrola integrity dát, ako CRC kontrola, zabezpečuje, že dáta uložené na zálohovacie médium budú nepoškodené, teda pri opätovnom načítaní sa budú môcť bez problémov použiť. Systém využíva časový rozvrh, takže na pravidelné zálohovanie určených dát nie je potrebný zásah užívateľa.

a
Agenti pre klientske stanice umožnujú zálohovať dáta zo staníc aj keď server beží na inom operačnom systéme. Podporované sú Windows, Netware, Linux, OS/2 a hlavné verzie Unix systémov.

Backup Agent for Open Files zálohuje všetky otvorené súbory. Bez tejto technológie môžu byť otvorené súbory pri zálohovaní a obnove vynechané. Zálohujte počas práce, bez toho, aby ste museli zatvárať aplikácie, ukončovať služby a pod.

Agenti pre aplikácie rozširujú možnosti zálohovania systémov Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Novell GroupWise, Oracle, Lotus Notes, MySQL, Apache Web Server, SAP R/3, OpenIngres, Informix, Sybase

Backup Storage Area Network rozširuje o možnosť zálohovať dáta priamo zo/cez sieť SAN.

Serverless Backup zálohuje dáta z diskov bez využitia inštalovaného operačného systému v sieťach SAN.
Disaster Recovery vytvára záložné štartovacie diskety/pásky/CD, ktoré neskôr použijete pre rýchle obnovenie konfigurácie systému, ktorý Vám „spadol“. Pomocou zálohovacieho média a štartovacieho média viete aj na nový a úplne čistý disk obnoviť inštaláciu systému a obnoviť všetky dáta vrátane systémových nastavení.

Tape & Optical Library Support rozširuje zakladnu verziu o podporu pre knižnice optických alebo magnetických zálohovacích zariadení s jedným, alebo viacerými médiami. Automaticky rozpoznáva stav média a podľa potreby spúšťa čistenie.

Backup for NAS zabezpečuje automatické zálohovanie Vášho dátového úložného priestoru pripojeného do počítačovej sieťe.

Backup Tape RAID je určený pre tie miesta, kde súbežné zálohovanie na jedno zariadenie je rýchlostne nepostačujúce. Vykonáva zálohovanie naraz na niekoľko pások použitim RAID 0,1,5.

eTrust Antivirus
eTrus poskytuje ochranu pred virusmi v celom podniku. Systém obsahuje dva nezávislé antivírové stroje takže ste zabezpečený 2x. Vzdialena inštalácia a centrálna správa zjednodušuje nasadenie systému a aktuálnosť vírových definícií a bezpečnostných pravidiel. Všetky vírové definície sú ZDARMA. Podporované sú Windows, Linux, Netware, Macintosh, Microsoft Exchange, Lotus Notes/Domino, Microsoft Proxy/ISA, Linux Apache, Palm OS, Pocket PC 2002, Protokoly SMTP/POP3/HTTP/FTP cez specialny server.
Certifikované expertmi z ICSA Labs so 100% detekciou a liečením virusov.

Copyright © 2000 NTS. Všetky práva vyhradené.