Domovská stránka NTS
   HOME    |    SOFTWARE    |    PRÁVNICI    |    HARDWARE    |    O NÁS    |    SIETE    |    ŠKOLENIA    |    práca u nás    |

Naša adresa:
Nové technológie a služby, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 01 Košice

Tel: 055/63 23 019
Fax: 055/63 24 164


Produkty firmy CITRIX

WinFrame / MetaFrame

- je jediná platforma, ktorá vám umožní spustenie ľubovoľnej 32-bitovej Windows aplikácie bez ohľadu na výkon a operačný systém vašich počítačov. Vďaka tejto platforme môžete nasadiť náročné 32 bitové aplikácie prakticky okamžite. Ide v podstate o serverovým operačný systém, kde aplikácie bežia na strane servera a klientské PC slúži ako terminál. Na stranu klienta sa prenášajú len obrazovky a opačným smerom signály z klávesnice a myšky.
- ponúka komplexné riešenia na báze Thin Client Server Computing
Keďže PC na strane klienta funguje len ako terminál, sú na neho kladené minimálne hardvérové nároky a pritom je zaistená vysoká bezpečnosť dát. Dáta nikdy neopúšťajú server. Bezpečnosť navyše zaisťuje viacúrovňové heslovanie a systém prístupových práv na úrovni normy C2. Samotné prihlasovania ako aj posielané obrazovky je možné kryptovať 40 až 128 bitovým kľúčom.
Komunikáciu terminálu so serverom zabezpečuje ICA klient, ktorý je v skutočnosti multiplatformový nástroj na sprístupnenie aplikácií pre každého a všade. ICA klient firmy Citrix je schopný prenášať aj zvuk a video. Pri použití technológie tenkého klienta sa otvárajú úplne nové možnosti sprístupnenia aplikácii pre vzdialených užívateľov. Prístup k aplikáciám prostredníctvom Internetu, po sieti, cez telefónnu linku nie je žiadnym problémom.
WinFrame / MetaFrame umožňuje mapovanie lokálnych diskov, tlačiarní a sériových portov. Užívateľ môže tlačiť na svojej lokálnej tlačiarni, ale aj na vzdialenej tlačiarni pripojenej k počítaču iného užívateľa.
Celý potrebný výpočtový výkon zaisťuje server, prípadne niekoľko serverov. Ak nepostačuje výkon jedného servera, je možné združiť niekoľko serverov do serverovej farmy. V takom prípade je možné využiť Load Balancing, čo je dynamické rozdeľovanie záťaže na jednotlivé servre. V prípade poruchy jedného z nich sú klienti presmerovaní na iný funkčný server.
Všetky aplikácie sú sústredené na server, prípadne na serverovú farmu, preto celá administrácia a správa siete sa pri tejto technológii zužuje na správu servera, prípadne serverovej farmy.
WinFrame / MetaFrame ponúka ojedinelé možnosti, ktoré len ťažko budete hľadať u iných sieťových operačnýchsystémov.


Copyright © 2000 NTS. Všetky práva vyhradené.