Domovská stránka NTS
   HOME    |    SOFTWARE    |    PRÁVNICI    |    HARDWARE    |    O NÁS    |    SIETE    |    ŠKOLENIA    |    práca u nás    |

Naša adresa:
Nové technológie a služby, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 01 Košice

Tel: 055/63 23 019
Fax: 055/63 24 164

McAFEE TOTAL VIRUS DEFENSEMcAFEE TOTAL VIRUS DEFENS
Chrániť v dnešnej dobe počítače a počítačové siete pred vírusmi a zákernými programami, ako sú napr. makrá, nie je jednoduché. Existuje viac ako 40 000 známych počítačových vírusov a každý mesiac k nim pribudne ďalších 300 nových.
Doba, keď sa šírili počítačové vírusy pomocou diskiet, je už nenávratne preč a dnešné technológie ako makrá uložené v dokumentoch, komplexné systémy elektronickej pošty a Internet vytvorili nové možnosti narušenia bezpečnosti.

Riešenie McAfee Virus Defense je kľúčovým riešením firmy Network Associates pre zaistenie bezpečnosti vašich počítačov a počítačových sietí. Na všetkých kontinentoch sveta sú profesionálne tímy ľudí, ktoré neustále hľadajú a zneškodňujú nové vírusy, preto máte najväčšiu šancu, že budete meť v prípade útoku vaše počítače a sieť už pripravené. Je to najlepšia ochrana na všetkých frontoch
a

VirusScan
- efektívna ochrana vášho počítača
VirusScan spája to najlepšie z technológií firiem McAfee a Dr.Solomon a vďaka mnohým podporovaným operačným systémom Vám zabezpečí ochranu všetkých vašich počítačov. VirusScan je jeden z najlepších programov na detekciu a ochranu, zaručujúci, že všetky vírusy, či už bežné alebo objavené v poslednej dobe budú zistené a eliminované pred tým, než nakazia aj ostatné počítače.

NetShield
- úplná ochrana priamo na serveri
NetShield od firmy Network Associates je výťazné antivírové riešenie pre servre Novell NetWare, Microsoft NT a UNIX. NetShield kombinuje vynikajúce technológie pre detekciu vírusov s možnosťami správy serverov pre efektívnu obranu pred útokmi počítačových vírusov na prostredia Novell, NT a UNIX. NetShield účinne v reálnom čase detekuje vírusom napadnuté súbory prenášané do servra a zo servra, ako aj vírusom napadnuté súbory uložené na servri. Ak bol nájdený infikovaný súbor, je automaticky obnovený, izolovaný alebo zničený.
GroupShield
- zastaví vírus vo vašej e-pošte
Ak čo i len jeden užívateľ vo vašej počítačovej sieti posiela alebo distribuuje počítačový vírus, výsledkom môže byť katastrofa, ktorá Vás bude stáť veľa času a peňazí. Aby ste zabránili takémuto množeniu vírusov, bola vyvinutá natívna ochrana pre prostredie Notes a Exchange. GroupShield for Lotus Notes/Domino a GroupShield for Microsoft Exchange využívajú vynikajúce technológie firmy Network Associates na úrovni servera pre zastavenie vírusov predtým než budú doručené užívateľom prostredníctvom elektronickej pošty. S programom GroupShield nainštalovaným na serveri zabránite užívateľom, aby zrušili antivírovú kontrolu a nevedomky tak šírili infikované súbory ďalej.

WebShield
- ochrana brány do vašej siete
Pomocou Internetu a elektronickej pošty sú posielané nepripraveným užívateľom dokumenty MS Word s vloženými makro vírusmi. Firma Network Associates pridáva pomocou WebShield SMTP ďalšiu vrstvu antivírovej ochrany pre operačné systémy Windows NT a Solaris.
Pretože je dnes elektronická pošta najväčším zdrojom počítačových vírusov, WebShield SMTP prezerá a kontroluje všetku prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu cez rozhranie SMTP. V prípade, že objaví vírus, môže ho automaticky odstrániť alebo ho izoluje a pošle upozornenie správcovi systému.


Copyright © 2000 NTS. Všetky práva vyhradené.