Domovská stránka NTS
   HOME    |    SOFTWARE    |    PRÁVNICI    |    HARDWARE    |    O NÁS    |    SIETE    |    ŠKOLENIA    |    práca u nás    |

Naša adresa:
Nové technológie a služby, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 01 Košice

Tel: 055/63 23 019
Fax: 055/63 24 164


OBCHODNÝ VESTNÍK NA CD-ROM

- je elektronická verzia verejnej listiny "Obchodný vestník", pričom databáza je tvorená záznamami zverejnenými od 1.januára 1992
- databáza je tvorená záznamami v takej štruktúre, ako sú publikované - tzn. nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy, konkurzy, verejné súťaže a ich výsledky, oznámenia štátnych orgánov, emitentov cenných papierov a pod.
-použitá technológia umožňuje nad všetkými záznamami fultextovo vyhľadávať - tzn. hľadať všetky záznamy, kde sa nachádza zadané slovo alebo súslovie.


Zákonník práce na CD-ROM
- zákon č.65/1965 Zb. v poslednom znení s komentárom autorského kolektívu JUDr. Krajča Jaroslava
- vyše 600 súvisiacich právnych dokumentov - právne predpisy v poslednom znení, súvisiace judikáty ( právna veta spolu s odôvodnením).
a
Občiansky súdny poriadok na CD-ROM
- zákon č. 99/1963 Zb. v znení k 31.5.1997 s komentárom autorského kolektívu Prof. Andreja Bajcuru
- vyše 800 súvisiacich právnych dokumentov - právne predpisy v poslednom znení, súvisiace judikáty / právna veta spolu s odôvodnením/
a
Zákon o daniach z príjmov na CD-ROM
- zákon č. 286/1992 Zb. v znení k 31.12.1998 s komentárom renomovaného autora JUDr. Imricha Fekete
- vyše 500 súvisiacich právnych predpisov v znení k 1.2.1999
- plné znenia právnych noriem, ktoré boli publikované mimo zbierku zákonov, napr. Liečebný poriadok, Klasifikáciaprodukcie, Účtovná osnova pre podnikateľov

Oproti tlačovej verzii elektronické verzie ponúkajú:
- nad touto veľkou databázou fultextovo vyhľadávať - tzn. hľadať všetky záznamy, kde sa nachádza zadané slovo alebo súslovie.
- možnosť súčasnej práce s textom komentovaného znenia jednotlivých ustanovení s textom súvisiaceho právneho dokumentu
- hypertextové väzby - priame odskoky z textov komentovaného zákona do súvisiacich dokumentov
- možnosť vytvárania vlastných poznámok a záložiek k textu komentovaného zákona


Copyright © 2000 NTS. Všetky práva vyhradené.