Domovská stránka NTS
   HOME    |    SOFTWARE    |    PRÁVNICI    |    HARDWARE    |    O NÁS    |    SIETE    |    ŠKOLENIA    |    práca u nás    |

Naša adresa:
Nové technológie a služby, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 01 Košice

Tel: 055/63 23 019
Fax: 055/63 24 164


TIVOLI IT DIRECTOR

Základom produktu Tivoli IT Director je kompletná sada funkcií pre riadenie a kontrolu Informačných Technológií (IT). Popri správe aplikácií, integruje Tivoli IT Director systémový a sieťový management čím poskytuje komplexné riešenie. Na základe expertíz firmy Tivoli o práci so softvérom, obsahuje následujúce funkcie pre kontrolu a riadenie: distribúcia softvéru, inventarizácia počítačov, monitorovanie zdrojov, vzdialená kontrola a sieťový management

Distribúcia softvéru spôsobom Drag-and-Drop
Distribúcia softvéru Vám umožňuje automaticky distribuovať softvérové balíky, ako napr. Microsoft Office alebo iné aplikácie ktoré používa vaša firma vybraným skupinám alebo na jednotlivé počítače. Automatizácia realizovaná firmou Tivoli Vám umožňuje presnejšiu distribúciu a vyššiu spokojnosť užívateľov, pričom eliminuje zahltenie vášho systému a počítačovej siete.


Kľúčové vlastnosti:

 • distribúcia softvéru pomocou "šablón" balíkov pre komerčné alebo iné aplikácie, s niekoľkými zabudovanými šablónami pre v súčasnosti najpopulárnejšie softvérové aplikácie
 • spôsob práce pomocou jedinej "akcie", ktorý Vám umožňuje spôsobom Drag-and-Drop inštalovať softvérový balík v zmiešanom prostredí so stovkami počítačov
 • natívna podpora pre programi InstallShield a Microsoft PDF balenia

Inventárny management s vynikajúcimi vlastnosťami

Tivoli IT Director Vám zjednodušuje zisťovanie a spravovanie inventára vašich IT zariadení, vrátane hardvéru, softvéru a inteligentných sieťových zariadení. Ak sa nový systém pripojí do počítačovej siete, je automaticky preskúmaný, pridaný do databázy inventáru a príslušných skupín na administrátorskej konzole. Inventár Tivoli IT Director , ktorý je rýchlejší a presnejší ako fyzické skúmanie zariadení, napomáha aj pri zlepšovaní distribúcie softvéru. Takisto pomáha znižovať dĺžku telefonátov na "horúce linky" a sleduje majetok firmy omnoho precíznejšie.

Kľúčové vlastnosti:
 • automatické skúmanie a združovanie informácií o hardvéri, softvéri a inteligentných sieťových zariadeniach
 • nastaviteľný čas pre obnovovanie informácií o inventári
 • prispôsobiteľné rozhranie inventárneho zoznamu Vám zníži na nulu prácu pri inventarizácií
 • zabudovaná Microsoft JET SQL databáza a podpora pre databázu Microsoft SQL Server

Proaktívne monitorovanie zdrojov

S Tivoli IT Director môžete prejsť od riešenia krízových situácií k aktívnemu hľadaniu problémov, ich predchádzaniu a odstraňovaniu. Monitorovanie zdrojov oboznamuje personál IT oddelenia a užívateľov o potenciálnych problémoch skôr než môžu narušiť beh podniku.

Kľúčové vlastnosti:
 • rozsiahly súbor preddefinovaných monitorov, ktoré merajú dostupnosť a výkon aplikácií, systémov a počítačových sietí
 • možnosť nastaviť "prahové" hodnoty pre akýkoľvek z definovaných monitorovaných zdrojov
 • niekoľko "budíkových" meradiel určených pre zobrazovanie infomácií na konzole

Vzdialená kontrola šetriaca čas

Vzdialená kontrola Vám umožňuje prevziať kontrolu nad užívateľovým vzdialeným systémom bez nutnosti fyzickej prítomnosti. Popri presnejšom a účinnejšom odhaľovaní problémov, umožňuje vzdialená kontrola asistenciu v reálnom čase, ktorá vyúsťuje do spokojnejších a produktívnejších koncových užívateľov a viac času pre pracovníkov IT oddelenia.

Kľúčové vlastnosti:
 • aktívny a pasívny režim pre aplikácie na riešenie problémov
 • určovanie problémov pri spolupráci

Zjednodušená správa siete

Tivoli IT Director Vám dáva možnosť riadenia základných možností sieťových zariadení. Možnosť ich inventarizácie, monitorovanie ich výkonu a príjmanie udalostí od sieťových zariadení je pevne zabudovaná do produktu Tivoli IT Director. Pomocou zabudovaných nástrojov je možné získať aj podrobnejšie možnosti riadenia a kontroly týchto zariadení.

Kľúčové vlastnosti:
 • prehliadač Management Information Base (MIB) poskytuje pre jednoduchšiu navigáciu pomocou zobrazenia v stromovej štruktúre prehľad o atribútoch sieťových zariadení
 • možnosť príjmať SNMP správy a ich integrácia s možnosťami HyperAutomation
 • možnosť pristupovať k výrobcom - špecifickým atribútom a rozšíreniam pomocou MIB

Copyright © 2000 NTS. Všetky práva vyhradené.