• +421 55 63 23 019
  • nts@nts.sk
  • 040 01 Košice Cesta pod Hradovou 13/A

Financovanie IT projektov

Operatívny leasing IT projektov a nákupov

Zmeňte klasický model financovania a využite výhody, ktoré Vám operatívny leasing v oblasti IT prináša.

Veľa firiem nakupuje IT ešte stále tzv. capexovým spôsobom. Zarobí si peniaze v rámci svojej činnosti a následne podľa potrieb investuje v nepravidelných intervaloch vo väčších sumách. Ak si ale chcete svoje výdavky strážiť na mesačnej báze a chcete mať plánované výdavky na IT na niekoľko rokov vopred, existuje pre Vás aj alternatíva.

Každý IT projekt alebo IT nákup vieme spolu so službami a softvérom rozdeliť na pravidelné mesačné platby cez našich finančných partnerov.

Aké sú výhody financovania IT cez leasing?

Nové nákupy IT oddelenia už viac nebudú šokovať finančné oddelenie.

Transformujte capex na opex

Vaše plánované mesačné leasingové platby sa stanú dokladovateľnou nákladovou položkou.

Viac prostriedkov na investície

Rozložením platieb na 12 až 60 mesiacov získate voľné prostriedky, ktoré môžete využiť na Vaše základné podnikanie.

Plánovanie výdavkov na IT

Na mesačnej báze poznáte výšku nákladov na prevádzku IT. V prípade nákupu sa splácaná suma flexibilne upraví podľa leasingovej zmluvy.

Plánovanie obnovy

Na konci životnosti IT techniky nemusíte hľadať zdroje na financovanie. Už s nimi rátate v mesačných výdavkoch.

Likvidácia

Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, máte zaručenú jeho ekologickú likvidáciu aj s garantovaným vymazaním údajov z diskov.

Evidencia

Získate detailnú evidenciu o IT technike. Koľko kusov, aká konfigurácia, aký software máte k dispozícii.

Čo so zariadeniami na konci leasingovej zmluvy?

  • Tovar môžete vrátiť a vy máte postarané o ekologickú likvidáciu a menej práce s odpisovaním majetku z účtovníctva
  • Tovar si môžete odkúpiť podľa podmienok stanovených na začiatku leasingovej zmluvy, ktoré závisia od druhu tovaru a dĺžky zmluvy
  • Tovar vrátite a v rámci plánovanej obnovy pokračujete v leasingovej zmluve s novou IT technikou a softvérovým vybavením