• +421 55 63 23 019
  • nts@nts.sk
  • 040 01 Košice Cesta pod Hradovou 13/A

Virtualizácia

Výhody nasadenia virtualizácie

Viac aplikácií, vyššia bezpečnosť dát, menej hardvéru. Dôvody nasadenia virtualizácie sú dnes rôzne. Vždy ale vyhráva klient.

Efektívnejšie využívanie serverovej infraštruktúry

Jeden fyzický server umožňuje prevádzku viacerých virtuálnych serverov (na rozdiel od tradičného sveta, kde fyzický server bol obvykle dedikovaný pre jeden účel), využitie hardvéru je oveľa efektívnejšie.

Vysoká dostupnosť a bezpečnosť riešenia

V tradičnom nevirtualizovanom modeli výpadok servera obvykle znamenal aj výpadok aplikácie. Virtualizované riešenie umožňuje presun virtuálnych serverov na iný virtualizačný server bez prerušenia, alebo len s minimálnou nedostupnosťou.

Vyššia úroveň zálohovania

Okrem samotnej zálohy aplikácií a dát je možné zálohovať celý virtuálny server aj niekoľkokrát za deň. Pri obnove je možné podľa charakteru a závažnosti chyby realizovať obnovu len časti dát alebo celého virtuálneho servera.

Rýchlejšie nasadenie nových aplikácií

Namiesto kupovania a inštalovania nových serverov sa vytvára nový virtuálny server. Je to omnoho rýchlejšie a jednoduchšie. Zároveň sa zjednodušuje proces testovania formou vytvárania testovacích kópií serverov.

Spoločnosť NTS je pripravená vám poskytnúť svoje služby a skúsenosti v oblasti virtualizácie:

  • Nasadenie nových virtualizovaných systémov na platformách VMware vSphere a Microsoft Hyper-V od prvotnej analýzy až po deployment a následný support
  • Komplexné poradenstvo a konzultačné služby pre existujúce riešenia v oblasti bezpečnostných parametrov virtualizovaných riešení (security hardening), realizácia upgradov a updatov hypervizorov, optimalizácie výkonu a vysokej dostupnosti
  • Návrhy a realizácia riešení zálohovania virtualizovanej infraštruktúry
  • Licenčné poradenstvo Microsoft a Oracle pre virtualizované datacentrá