• +421 55 63 23 019
 • nts@nts.sk
 • 040 01 Košice Cesta pod Hradovou 13/A

IT správa a podpora

Vaše externé IT oddelenie

Postaráme sa o Vaše IT prostredie alebo doplníme Váš IT team.

Služby v oblasti IT správy a podpory prispôsobíme na mieru vašim potrebám. Pomôžeme Vám so správou počítačov, serverov a sietí. Náš tím odborníkov zabezpečí bezproblémové fungovanie všetkých funkcií súvisiacich s IT a rýchlo zareaguje na akýkoľvek problém, ktorý by mohla mať Vaša sieť a systém. Počas spolupráce proaktívne zlepšujeme spoľahlivosť a funkčnosť IT infraštruktúry a prispôsobujeme našu podporu meniacim sa potrebám Vášho podnikania.

Vybrané služby správy IT

Správa serverov

Inštalácia, konfigurácia, aktualizácia, zálohovanie a pravidelná údržba serverov na úrovni HW aj SW. Riešenie chybových stavov a nových požiadaviek užívateľov.

Správa počítačov

Riešenie užívateľských požiadaviek a starostlivosť o počítače. Nasadzovanie aktualizácií, sledovanie stavu HW, legálnosť SW, inštalácia programov, odvírenie, zálohovanie.

Správa diskových polí

Inštalácia a konfigurácia s následným detailným monitoringom stavu diskových polí. Proaktívny zásah v prípade notifikácie o chybe alebo zlyhaní. Pravidelné aktualizácie.

Správa virtualizácie

Správa virtuálneho prostredia, pravidelný health check virtuálneho prostredia v oblasti výkonu a bezpečnosti, nasadzovanie aktualizácii a upgrade na nové verzie.

Správa sieťového prostredia

Starostlivosť o sieťové prostredie od inštalácie zariadení až po konfiguráciu politík na firewalloch. Monitoring a riešenie incidentov a rekonfigurácií sieťových prvkov.

Servisná podpora DELL EMC

Rozšírená podpora pre DELL EMC zariadenia. Vďaka nášmu partnerstvu s DELL EMC dokážeme riešiť incidenty priamo s výrobcom rýchlejšie a efektívnejšie.

Premium support

Uľahčíme a zefektívnime odstraňovanie porúch na DELL EMC zariadeniach.

Preneste komunikáciu vo veciach servisnej podpory DELL EMC zariadení na nás. Vybavíme náhradné diely, odkomunikujeme servisné čísla, pomôžeme aj nad rámec bežnej záručnej reklamácie, najmä ak sa jedná o servery, diskové polia a ďalšie kritické zariadenia pre dostupnosť Vašich dát a aplikácií.

 • Monitoring parametrov systémov  a zariadení 24×7 (servery, diskové polia, sieťové zariadenia, počítače, aplikácie, databázy)
 • Automatizovaný proces opravy  na základe hlásenia monitoringu – otvorenie servisného prípadu u výrobcu, diagnostika zariadenia online/onsite, objednanie a výmena HW komponentu na mieste, aplikovanie všetkých potrebných updatov firmware a patchov
 • Komplexná diagnostika závady – posúdenie možného vplyvu nastavení OS, hypervizora, konfigurácie LAN/SAN
 • Dedikovaný Technical Service Manager

Doplnkové služby

 • Health-check – pravidelná služba proaktívnej starostlivosti o systémy zahŕňajúca update FW a SW patchov v závislosti na aktuálnych HCL
 • Systémová podpora  pre VMware vSPhere + vSAN, Microsoft Windows Server OS, Microsoft podnikové aplikácie (Exchange, SQL server)
 • Rozšírený support pre systémy diskových polí Dell a EMC – optimalizácie výkonu, konfigurácia vysokej dostupnosti, optimalizácia nastavení FC/iSCSI/FCoE Storage Area Network
 • Zálohovanie + Disaster Recovery – riešenie pre obnovu dát a produkčných systémov v prípade havarijnej onsite situácie, zálohovanie fyzických serverov / virtuálnych serverov
 • Asset management – služby pre inventarizovanie hardvérových zariadení, audit softvérových licencií, licenčné poradenstvo pre Microsoft, Microsoft SPLA,  VMware a Oracle.