• +421 55 63 23 019
  • nts@nts.sk
  • 040 01 Košice Cesta pod Hradovou 13/A

Ochrana dát a disaster recovery

Ako si ceníte Vaše dáta?

V každej oblasti sa dnes využívajú počítače, ktoré majú za úlohu spracovávať údaje. Ak o ne prídete pri výpadku alebo Vám ich niekto ukradne, máte problém.

Pri každom návrhu IT prostredia sa snažíme klientov presvedčiť, aby mysleli aj na bezpečnosť svojich dát. Čas strávený nedostupnosťou dát, stratou dát alebo hodnotu dát pri krádeži je možné vyčísliť. Investícia do bezpečnosti dát by preto mala byť adekvátna k cene týchto údajov.

Kombináciou správne rozložených hardvérových zariadení, zálohovania a použitím softvérových aplikácií a fyzickej bezpečnosti sa dá rozumne vyskladať prostredie, ktoré eliminuje alebo zmierňuje dopad straty alebo krádeže dát.

Vysoká dostupnosť dát

Zlyhaním servera, diskového poľa alebo sieťového prvku nemusíte hneď o dáta prísť. Výpadok ale môže spôsobiť zdržanie na prácach, ktoré vykonávajú vaši zamestnanci a majú prísne termíny od úradov alebo od zákazníkov. Viete vyčísliť pokutu zo strany úradov alebo stratu pri nezískaní zákazky? Riešením je postaviť vysoko dostupné prostredie v tzv. disaster recovery móde.

Strata dát pri zlyhaní zariadenia

Dáta uložené len na jednom mieste sú veľmi slabým článkom Vášho IT prostredia. Niekoľko rokov sa nemusí nič stať a zvyknete si na tento spôsob fungovania. Zálohovanie Vás ale bude stáť určite menej ako obnova dát, ak sa ich vôbec podarí zachrániť.

Únik dát po sieti

Za únikom dát po sieti nemusí byť nadupaný hacker na druhej strane zemegule. Viete, čo a kam posielajú zamestnanci? Správne sieťové prvky zo strany internetu spolu so softvérom na zaznamenávanie toku dát dokážu zamedziť takýmto únikom.

Fyzická bezpečnosť

A na záver fyzická bezpečnosť. Viete, ako máte zabezpečené priestory? Kradnúť priamo disky z diskového poľa Vám asi nikto nebude, aj tak by mu boli na nič. Ale strčiť nenápadný USB kľúč do servera alebo do počítača na sieti so škodlivým kódom vie každý, kto má prístup do Vašich priestorov. V tomto prípade Vám nepomôže ani ten najlepší firewall, ak nemáte ďalšiu viacstupňovú ochranu.

Neodkladajte ochranu dát na neskôr!

Riešenie ochrany dát je oveľa príjemnejšie, kým sa nič nestalo.

Veľa projektov zameraných na ochranu dát sme riešili až potom, ako sa v spoločnosti stal nejaký incident. Nerobte tú istú chybu a riešte dostupnosť a ochranu Vašich dát skôr. Pôjde o rovnakú investíciu ako po incidente. Pridanou hodnotou ale bude, že Vaše dáta ešte zatiaľ stále máte.